Aktualności 12-01-2021

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej

Od 2021 roku, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrósł wraz z kwotą minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2021 roku wynosi 2 800 zł brutto. W związku z tym, limit uprawniający do prowadzenia działalności niezarejestrowanej w 2021 roku wynosi 1 400 zł.
Jeżeli próg przychodu zostanie przekroczony, wówczas należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu.