Aktualności 22-01-2021

Składka zdrowotna 2021

W 2021 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości należy opłacić już w lutym 2021 r. Obowiązuje ona za okres od stycznia do grudnia 2021 r.


21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5656,51 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.


Aby obliczyć wysokość składki zdrowotnej, należy podaną przez Prezesa GUS kwotę pomnożyć przez 75%, co daje wynik 4242,38 zł. Jest to więc podstawa wymiaru składki zdrowotnej na rok 2021. Składka zdrowotna to natomiast 9% podstawy wymiaru, a więc 9% z 4242,38 zł, co wynosi 381,81 zł.